Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Olympic” Słupia
Słupia 133, 96-128 Słupia, e-mail: olympicfio@gmail.comZAPRASZAMY!!!!!!!!!

Witamy i nadrabiamy bo wiele się działo
Poniedziałek 11.02 - 3godzinny pobyt w Zabawa Park w Łodzi.
------------->OBEJRZYJ ZDJECIA<---------------
Wtorek 12.02 - aquapark Rawa Mazowiecka.
Środa 13.02 - Zimowy Narodowy lodowisko i górka lodowa.
------------->OBEJRZYJ ZDJECIA<---------------
Czwartek 14.02 - film 4D w Cinema w Łodzi Lego przygoda 2.
Piątek 15.02 - Zumba Kids, turnieje sportowe, podsumowanie i wręczenie nagród i pamiątek. Codziennie pyszne jedzenie
------------->OBEJRZYJ ZDJECIA<---------------

ZAPRASZAMY!!!

Nowości
W okresie ferii zimowych zostaną zorganizowane 5-cio dniowe półkolonie, które będą realizowane według opracowanego programu zgodnie z preferencjami uczestników. Zakładane są między innymi wyjazdy do kina, do parku wodnego. Będzie zatrudniona wykwalifikowana kadra kierownicza i opiekuńcza oraz wolontariusze. Uczestnicy otrzymają posiłki. Rekrutacja jest już prawie zakończona.
Podsumowanie
W spotkaniach z dietetykiem 17 listopada i 1 grudnia uczestniczyło 45 osób
Plany na marzec
W marcu (czekamy na potwierdzenie) odbędą się zajęcia z badmintona jest to ciekawa odmiana sportu którą będą poznawać uczestnicy naszego projektu.

ZAPRASZAMY
Przed nami kolejne wydarzenie, tym razem
dnia 17 Listopada 2018r o godzinie 9.00  zorganizowane będzie spotkanie z dietetykiem mające na celu przybliżenie tematyki zdrowego odżywania oraz odpowiednio zbilansowanej diety. Również tym razem zapraszamy wolontariuszy. Informujemy o drugim terminie konsultacji która odbędzie się
1 grudnia 2018r. Zapisy jak i również pytania bezpośrednio u p. Małgorzaty Bachura, p. Moniki Otyńskiej lub na adres e-mail: olympicfio@gmail.com


Wyniki Jesiennego Turnieju Korfballu Międzyborów 2018:
kategoria żaczek
I. UKS Maratończyk Koło
II. LUKS Olympic Słupia
III. UKS Cirkus Konstancin
IV. UKS Wesoła Szkoła
kategoria młodzik
I. LUKS Olympic Słupia
II. UKS Cirkus Konstancin
III. ZSP w Międzyborowie
IV. UKS Wesoła Szkoła
V. UKS Maratończyk Koło
Dziękujemy wszystkim za przybycie: opiekunom drużyn i zawodnikom, rodzicom, którzy mocno wspierali swoje pociechy podczas rywalizacji, gospodarzowi za udostępnienie wspaniałego obiektu.
Osobne podziękowania należą się całej ekipie klubu: wolontariuszom, nauczycielom SP w Słupi, sędziom, czirliderkom, kibicom.
Jako organizatorzy mamy nadzieję, że nasz wysiłek i starania przyniosły efekt i wszyscy świetnie się bawili.

Już dziś dostępne są zdjęcia z Jesiennego Turnieju korfballu zapraszamy do oglądania.


Turniej Korfballu już wkrótce

Jesienny Turniej Korfballu organizowany jest w ramach Projektu realizowanego przez LUKS  "Olympic" Słupia w partnerstwie z Gminą Słupia  z środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich "Aktywizacja mieszkańców Gminy Słupia "Dla każdego coś dobrego".
Turniej odbędzie się 20 października w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w godzinach 9.00- 16.00.
W turnieju wezmą udział zaprzyjaźnione kluby korfballowe: UKS Cirkus Konstancin, UKS Wesoła Szkoła, UKS Maratończyk Koło, ZSP w Międzyborowie i oczywiście reprezentacja LUKS Olympic Słupia.
Rywalizacja będzie się odbywać w dwóch kategoriach wiekowych: młodzik i żaczek.
Zapraszamy wszystkich do kibicowania!
Planujemy stworzyć strefę kibica - jeśli w tym czasie będzie odbywał się mecz Polaków, którzy biorą udział w Mistrzostwach Europy (o tym będziemy wiedzieli trochę później - w zależności od wyników fazy grupowej.
Zapowiada się bardzo ciekawa impreza - zaprosiliśmy wielu gości, którzy podniosą rangę wydarzenia.
Wszyscy, którzy nas odwiedzą, zostaną poczęstowani pysznymi ciastami i owocami.
Zapraszamy!
Wolontariuszami będą sędziowie,  osoby przeszkolone w zakresie I pomocy przedlekarskiej, zawodnicy oraz rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej. Proszę  się zapisywać - również kibice - bo liczba miejsc jest ograniczona.
Szkolenia z zakresu sędziowania i I pomocy przedlekarskiej odbywały się we wrześniu i październiku również w ramach projektu. Budujemy naszą siłę i rozwijamy potencjał!

Uwaga

Przyjmujemy zgłoszenia wolontariuszy na turniej, który odbędzie się w ramach projektu w Międzyborowie dn. 20 października 2018 roku w godzinach 9.00 - 16.00.
Rodzaje prac:
1. Sędziowanie - minimum 4 osoby
2. I pomoc przedmedyczna - 1-2 osoby
3. Pomoc w opiece nad dziećmi - 2-4 osoby.
4. Pomoc w przygotowaniu posiłków - 4-6 osób.
Oczywiście osoby przeszkolone w zakresie sędziowania i I pomocy będą miały okazję do spróbowania swoich sił i nabycia doświadczenia.
Zgłoszenia na adres klubu
olympicfio@gmail.com lub do p. Moniki Otyńskiej do 10 października.
A więc wycieczki za nami, na podsumowanie możemy po oglądać jak wszyscy dobrze się bawili !!! Zapraszamy do Galerii


Nowe wydarzenie "Wycieczka"!!!
W ramach projektu "Dla każdego coś dobrego" zaplanowana jest wycieczka dla całej rodziny korfballowej.
Dla dzieci i młodzieży wyjazd zorganizowany będzie 20 września, natomiast wolontariusze i pełnoletni zawodnicy korfballu wyjadą 23 września.
W planach, które są uzależnione od pogody, przewidziana jest  nauka pływania kajakiem i spływ kajakowy, zwiedzanie Inowłodza oraz ciekawych miejsc Ziemi Tomaszowskiej i Spalskiej. Oczywiście dla wszystkich przewidziany jest ciepły posiłek oraz czas na integrację.
Liczba miejsc jest ograniczona, więc proszę się zapisywać, najlepiej bezpośrednio  u P. Moniki Otyńskiej!

Ważna Informacja kurs dla korffbalistów
z naszego klubu jest darmowy. Prosimy o dostarczanie formularzy zgłoszeniowych
Formularz zgłoszeniowy


Najnowsze informacje!!
Nazwa szkolenia:  Kurs Sędziowski dla kandydatów na sędziów klasy „C” i "B"

Ogółem liczba godzin: 14 godzin dydaktycznych w tym:
zajęcia praktyczne - 6 godzin, zajęcia teoretyczne - 4 godziny, praca własna - 4 godziny.
Adresaci szkolenia: Kurs skierowany jest do trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego, do osób prowadzących drużyny korfballowe, do pełnoletnich zawodników korfballu. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wziąć udział w kursie za zgodą opiekunów ustawowych.
Wymagania wstępne:
- niezbędna wiedza z zakresu przepisów gry w korfball,
- dobry stan zdrowia,
- dobra kondycja fizyczna,
Termin: 01 września 2018r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Słupi
Prowadzący: Piotr Jaszczuk
Uzyskane kwalifikacje: Licencja sędziego klasy „C" wydana przez Polski Związek Korfballu. Po odbyciu stażu (15 godzin) i zdaniu egzaminu praktycznego kursanci otrzymają licencję sędziego klasy "B" uprawniającą do sędziowania wszystkich rozgrywek w korfballu z wyłączeniem rozgrywek ligowych.
Uwaga:  Do rozgrywek ligowych nie zalicza się rozgrywek młodzieżowych.
Koszt: 150zł od osoby.
Uwagi: obecność na kursie potwierdza wpłata  zaliczki w kwocie 50,00zł i przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z dowodem wpłaty na adres:  olympicfio@gmail.com
Wpłaty proszę kierować na konto: Polski Związek Korfballu, ul. Bagatela 10/10,
00-585 Warszawa Pekao S.A. 43 1240 6175 1111 0010 4528 1795
Termin zgłoszeń 30 sierpnia 2018r.

W razie pytań proszę się kontaktować z:
Piotr Jaszczuk -793631545
Monika Otyńska - 606485339
Aktywacja mieszkańców Gminy Słupia " Dla każdego coś dobrego"
Jest to projekt dwuletni, zaplanowany na lata 2018 - 2019. Łączny kwota pozyskanych środków to 87 480zł.
Czego możemy spodziewać się dzięki projektowi:
Wycieczka dla uczestników projektu -
Wycieczka będzie zorganizowana dla wszystkich chętnych: członków klubu, działaczy i wolontariuszy oraz dla osób, które uczestniczą w realizacji projektu jako beneficjenci, dla nowych wolontariuszy. Wycieczka będzie zrealizowana w dwóch turach ze względu na planowaną dużą liczbę uczestników oraz na bardzo duże zróżnicowanie wiekowe. Nabór na poszczególne tury będzie dokonywany na podstawie preferencji uczestników. Podczas wycieczki uczestnicy zapoznają się z zasadami kajakarstwa rekreacyjnego, nauczą się zasad bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Planowane jest zwiedzanie ciekawych miejsc i wspólny posiłek.
przeszkolenie wolontariuszy -
Oferta szkoleniowa zostanie wybrana spośród dostępnych ofert przy współpracy Polskiego Związku Korfballu i firm prowadzących szkolenia z najbliższego terenu. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych zespół koordynujący projekt dokona wyboru. Oferta skierowana jest do osób zaangażowanych w działalność klubu.
zajęcia prozdrowotne -
Cykl spotkań mających na celu warsztaty na temat zdrowego odżywiania oraz gimnastyki zdrowotnej (gimnastyki kompensacyjno - korekcyjnej). Warsztaty na temat zdrowego odżywiania będą odbywały się za pomocą spotkań grupowych i konsultacji indywidualnych Osoby uczestniczące w warsztatach poznają zasady zdrowego odżywiania w kontekście zmiany złych nawyków żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju napojów energetycznych, żywności zawierającej duże ilości substancji szkodliwych, stosowania zbilansowanej diety dostosowanej do potrzeb rozwojowych. W panelu dotyczącym gimnastyki zdrowotnej poznają zasady dbania o kręgosłup, nauczą się postaw ergonomicznych, poznają podstawowe ćwiczenia stretchingowe oraz zasady codziennej gimnastyki służącej utrzymaniu zdrowej i estetycznej sylwetki.
zajęcia opiekuńcze dla najmłodszych
Zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice będą uczestniczyli w zajęciach prozdrowotnych i ruchowych - gimnastyka kompensacyjno - korekcyjna. Zespół zarządzający projektem zbierze informacje o ilości dzieci wymagających opieki, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie zajęć. Do opieki będzie zatrudniona wykwalifikowana kadra oraz wolontariusze wspomagający pracę opiekunów. Zakupiony będzie niezbędny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia oraz posiłek.
organizacja turnieju korfballu -
Zorganizowany będzie Turniej Korfballu, na który zaproszone zastaną kluby korfballowe w dwóch kategoriach wiekowych: żaczek i młodzik. Uczestnicy turnieju będą mieli zapewniony posiłek przygotowany przez firmę cateringową. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety z logo projektu w ramach promocji, a drużyny pamiątkowe puchary. Turniej odbędzie się w hali sportowej w Międzyborowie, w związku z czym zapewniony będzie transport dla wszystkich chętnych kibiców
organizacja półkolonii -
w okresie ferii zimowych zostaną zorganizowane 5-cio dniowe półkolonie, które będą realizowane według opracowanego programu zgodnie z preferencjami uczestników - zostanie przeprowadzona ankieta, która pomoże zaplanować atrakcyjny program. Zakładane są między innymi wyjazdy do kina, do parku wodnego. Będzie zatrudniona wykwalifikowana kadra kierownicza i opiekuńcza oraz wolontariusze. Uczestnicy otrzymają posiłki Planowana liczba uczestników 30 osób w wieku 7-14 lat.

zapoznanie chętnych z nowymi formami ruchowymi  -
Kurs gry frisbee i badmintona będzie odbywał się w wymiarze 8 godzin, taka liczba godzin umożliwi poznanie zasad gry na poziomie podstawowym. Do przeprowadzenia szkolenia zatrudniony będzie specjalista. Jeśli będzie zainteresowanie kontynuacją zajęć w sposób zorganizowany, klub zatrudni wolontariuszy, którzy zajmą się organizacją zajęć, a następnie zorganizuje:
turniej nowopoznanej dyscypliny sportowej -
Podczas kursu zostanie przekazana informacja o planowanym turnieju co będzie dodatkowo motywacją do doskonalenia umiejętności. Uczestnikom rozdane zostaną nagrody - koszulki z logo projektu oraz posiłek.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu, formularze zgłoszeniowe i regulaminy będą sukcesywnie zamieszczane na stronie projektu.
 
Aktualności